هواشناسی،آب وهواي بندربوشهر

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر شنبه اول آذر 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان نیمه تا تمام ابری همراه با رگبار پراکنده باران، رعد وبرق و گاهی وزش باد بویژه در مناطق شمالی و مرکزی استان.

+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 8:51  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر جمعه 30 آبان 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و از اواخر وقت با احتمال رگبار پراکنده، رعدوبرق و گاهی وزش باد در نیمه شمالی استان. جهت باد امروز شمال غربی تا شمال شرقی و از فردا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ و در نیمه شمالی استان گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج ۳۰ تا ۹۰ و از اواخر وقت در سواحل شمالی خلیج فارس گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 8:50  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر پنجشنبه 29 آبان 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 0:46  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهارشنبه 28 آبان 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش بادجهت باد شمال شرقی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی استان ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393ساعت 9:4  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر سه شنبه 27 آبان 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان نیمه ابری تا تمام ابری با احتمال رگبارر پراکنده باران و گاهی رعد و برق و وزش باد جهت باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۶ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و به طور لحظه ای تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و از امشب شمال غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در نواحی شمالی خلیج فارس گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 0:54  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر دوشنبه 26 آبان 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:   آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط همراه با افزایش ابر

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 7:54  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر يكشنبه 25 آبان 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:  آسمان صاف تا کمی ابری در برخی نقاط همراه با غبار محلی و گاهی افزایش ابر. جهت باد متغیر غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۶ تا ۲۴ کیلومتر در ساعت . ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 7:52  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر شنبه 24 آبان 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط همراه با غبار محلی و احتمال مه رقیق

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 8:7  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر جمعه 23 آبان 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا کمی ابری در برخی نقاط همراه با غبار محلی و گاهی افزایش ابر. جهت باد متغیر غالباً شمال شرقی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت . ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر و در مناطق جنوبی گاهی تا ۹۰ سانتی متر

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 7:15  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر پنجشنبه 22 آبان 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393ساعت 0:9  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهارشنبه 21 آبان 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی جهت باد متغیر غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت . ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393ساعت 14:59  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر سه شنبه 20 آبان 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی در برخی نقاط

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آبان 1393ساعت 7:14  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر دوشنبه 19 آبان 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:آسمان صاف تا کمی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی جهت باد شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت . ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آبان 1393ساعت 7:13  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر يكشنبه 18 آبان 93

  هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم آبان 1393ساعت 8:36  توسط ا  | 

مطالب قدیمی‌تر