هواشناسی،آب وهواي بندربوشهر

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر پنجشنبه 9 بهمن ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد و احتمالاً گرد و خاک.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم بهمن 1393ساعت 23:58  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهارشنبه 8 بهمن ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:آسمان قسمتی تا نیمه ابری در قسمتهای شمالی تا مرکزی استان همراه با وزش باد و احتمالاً گرد وخاک. سمت باد جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 12 تا 36 و از فردا در قسمتهای شمالی تا مرکزی استان گاهی تا 44 کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج در قسمتهای شمالی و مرکزی خلیج فارس 60 تا 120 و از امشب 90 تا 150 گاهی تا 180 سانتیمتر و در قسمتهای جنوبی 30 تا 90 سانتیمتر.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم بهمن 1393ساعت 12:56  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر سه شنبه 7 بهمن ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی سمت باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 30 گاهی تا 36 کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج 30 تا 90 سانتیمتر و در شمال خلیج فارس گاهی تا 120 سانتیمتر.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم بهمن 1393ساعت 7:17  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر دوشنبه 6 بهمن ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آُسمان صاف تا کمی ابری در برخی نقاط مه صبحگاهی سمت باد شمال شرقی تا شمال غربی با سرعت 6 تا 26 کیلومتر در ساعت ارتفاع موج دریا 30 یا کمتر از 30 سانتی متر

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم بهمن 1393ساعت 8:57  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهارشنبه اول بهمن ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و احتمالاً کاهش دید. سمت باد شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 8 تا 3 کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج دریا 30 تا 90 ، گاهی تا 120 سانتیمتر و از فردا صبح 30 تا 60 سانتیمتر.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 9:54  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر سه شنبه 30 دي ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و در اواسط روز وزش باد

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 10:13  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر دوشنبه 29 دي ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان نیمه ابری گاهی تمام ابری همراه با وزش باد و احتمال بارش خفیف و پراکنده در برخی نقاط و صبح فردا احتمال مه صبحگاهی سمت باد شمال غربی با سرعت 16 تا 40 گاهی تا 50 کیلومتر در ساعت و از فردا با سرعت 14 تا 36 کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج دریا 120 تا 210 سانتیمتر و در سواحل جنوبی استان گاهی تا 300 سانتیمتر

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم دی 1393ساعت 10:1  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر يكشنبه 28 دي ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری در برخی نقاط همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق و از فردا وزش باد سمت باد شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 10 تا 36 کیلومتر در ساعت و از فردا 16 تا 42 کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج دریا 30 تا 90 سانتیمتر و از فرد ا 90 تا 180 سانتیمتر.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 7:47  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر شنبه 27 دي ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری در برخی نقاط همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق و از فردا وزش بادسمت باد شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 10 تا 36 کیلومتر در ساعت و از فردا 16 تا 42 کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج دریا 30 تا 90 سانتیمتر و از فرد ا 90 تا 180 سانتیمتر.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم دی 1393ساعت 23:26  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر جمعه 26 دي ماه 93

 هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:  آسمان قسمتی ابری ، گاهی افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده باران سمت باد متغیر غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 10 تا 30 کیلومتر در ساعت ارتفاع موج دریا 30 تا 90 سانتیمتر.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم دی 1393ساعت 15:26  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر پنجشنبه 25 دي ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی همراه با مه رقیق و افزایش ابر

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393ساعت 7:51  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهارشنبه 24 دي ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و گاهی کاهش دید سمت باد شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 10 تا 36 کیلومتر در ساعت و امشب با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت ارتفاع موج دریا 60 تا 120 سانتیمتر و از امشب 30 تا 60 سانتیمتر.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی 1393ساعت 23:9  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر سه شنبه 23 دي ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در برخی ساعات و فردا در سواحل شمالی استان مه رقیق صبحگاهی سمت باد شمال شرقی تا شمال غربی با سرعت 10 تا 36 گاهی تا 42 کیلومتر در ساعت و فردا با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت ارتفاع موج دریا 90 تا 180 سانتیمتر و فردا 60 تا 120 سانتیمتر.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی 1393ساعت 14:9  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر دوشنبه 22 دي ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان قسمتی تا نیمه ابری همراه با وزش باد و احتمالاً گرد و خاک

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم دی 1393ساعت 23:42  توسط ا  | 

مطالب قدیمی‌تر