هواشناسی،آب وهواي بندربوشهر

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر سه شنبه 12 اسفند ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 23:9  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر دوشنبه 11 اسفند ماه 93

 هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 23:8  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر يكشنبه 10 اسفند ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق و در برخی نقاط غبار محلی. سمت باد متغیر غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 8 تا 28 و گاهی تا 32 کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج دریا 30 تا 90 سانتیمتر و گاهی تا 120 سانتیمتر.

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 23:6  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر شنبه 9 اسفند ماه 93

 هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی. سمت باد متغیر غالبا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج دریا 30 تا 90 سانتی متر

+ نوشته شده در  شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 9:4  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر جمعه 8 اسفند ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و احتمال گرد و خاک

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 23:10  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر پنجشنبه 7 اسفند ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و در اواسط روز وزش باد

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ساعت 23:10  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهارشنبه 6 اسفند ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمت یابری همراه با غبار محلی سمت باد شمال شرقی- شمال غربی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج دریا 30 تا 60 سانتیمتر.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ساعت 23:9  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر سه شنبه 5 اسفند ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی همراه با مه رقیق

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ساعت 17:42  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر دوشنبه 4 اسفند ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و از فردا مه رقیق صبحگاهی سمت باد شمال غرب تا شمال شرقی با سرعت 10 تا 36 کیلومتر در ساعت و در جنوب استان تا 46 کیلومتر در سات و از فردا 10 تا 30 کیلومتر در ساعت ارتفاع موج 60 تا 120 گاهی تا 150 و در جنوب استان 120 تا 240 سانتیمتر و از فردا در همه مناطق 30 تا 90 سانتیمتر

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ساعت 7:32  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر يكشنبه 3 اسفند ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان ابری همراه وزش باد شدید و گرد و خاک و در برخی ساعات رگبار پراکنده باران و احتمال رعد و برق و کاهش دما سمت باد شمال غربی با سرعت 18 تا 46 گاهی تا 56 کیلومتر در ساعت ارتفاع موج دریا 150 تا 300 سانتیمتر گاهی بیش از 300 سانتیمتر

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 0:5  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر شنبه 2 اسفند ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان نیمه ابر ی در برخی نقاط همراه با رگبار پراکنده باران و گاهی رعد و برق وزش باد و احتمال گرد و خاک در شمال استان سمت باد شمالغربی با سرعت 10 تا 36 کیلومتر در ساعت و در جنوب استان 18 تا 54 کیلومتر در ساعت و بامداد فردا تا قبل از ظهر شمال شرقی- جنوب شرقی با سرعت 10 تا 36 کیلومتر در ساعت ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی استان 60 تا 120 سانتیمتر و در سواحل مرکزی 90 تا 180 سانتیمتر و در سواحل جنوبی استان 120 تا 270 سانتیمتر.

+ نوشته شده در  شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 9:4  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر جمعه 1 اسفند ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر همراه با بارش پراکنده باران و رعد و برق و از اواخر وقت همراه با وزش باد و گرد و خاک سمت باد جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 10 تا 36 کیلومتر در ساعت و از اواخر وقت 18 تا 54 و در سواحل گاهی تا 64 کیلومتر در ساعت ارتفاع موج دریا 30 تا 90 گاهی تا 120 سانتی متر و از امشب 150 تا 270 سانتی متر

+ نوشته شده در  شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 9:2  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر پنجشنبه 30 بهمن ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان نیمه ابری گاهی تمام ابری با احتمال رگبار خفیف و پراکنده باران

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 0:14  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهارشنبه 29 بهمن ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:  آسمان ابری همراه با وزش باد و گاهی رگبار پراکنده باران و رعد و برق

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ساعت 23:12  توسط ا  | 

مطالب قدیمی‌تر