هواشناسی،آب وهواي بندربوشهر

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهارشنبه 26 آذر 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان نیمه ابری همراه با رگبار پراکنده باران، احتمالاً رعد و برق و بتدریج وزش باد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 7:24  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر سه شنبه 25 آذر 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان: نیمه ابری همراه با رگبار پراکنده باران و احتمالاً رعد و برق و گاهی وزش باد. جهت باد: جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۱۲ تا ۲۸ و گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج: ۳۰ تا ۹۰سانتیمتر و از فردا ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 7:22  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر دوشنبه 24 آذر 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و گاهی افزایش ابر.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393ساعت 7:16  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر يكشنبه 23 آذر 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و گاهی افزایش ابر. جهت باد: جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج: ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر گاهی تا ۹۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر 1393ساعت 8:8  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر شنبه 22 آذر 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و گاهی افزایش ابر. جهت باد: جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج: ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر 1393ساعت 8:7  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر جمعه21 آذر 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در برخی ساعات

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 23:28  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر پنجشنبه 20 آذر 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی و در بعد از ظهر همراه با وزش باد

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 23:27  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهارشنبه 19 آذر 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی جهت باد: شمال- شمال شرقی و در جنوب استان شمال غربی- جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت . ارتفاع موج: ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر گاهی تا ۹۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 13:27  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر سه شنبه 18 آذر 93

 هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی.

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت 8:55  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر دوشنبه 17 آذر 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی جهت باد: شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت . ارتفاع موج: ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم آذر 1393ساعت 8:7  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر يكشنبه 16 آذر 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی جهت باد: غالبا شمال تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت . ارتفاع موج: در سواحل ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آذر 1393ساعت 22:48  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر شنبه 15 آذر 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی.

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آذر 1393ساعت 8:46  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر جمعه 14 آذر 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی جهت باد: غالبا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت . ارتفاع موج: در سواحل شمالی ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی استان ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و از امشب در هر دو منطقه ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم آذر 1393ساعت 8:44  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر پنجشنبه 13 آذر 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آذر 1393ساعت 19:23  توسط ا  | 

مطالب قدیمی‌تر