هواشناسی،آب وهواي بندربوشهر

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر یکشنبه 30 شهریور 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط همراه با غبار محلی و مه رقیق صبحگاهی جهت وزش باد شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 7:40  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر شنبه 29 شهریور 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط همراه با غبار محلی و مه رقیق صبحگاهی جهت وزش باد شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم شهریور 1393ساعت 0:50  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر جمعه 28 شهریور 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط همراه با غبار محلی و مه رقیق صبحگاهی جهت وزش باد شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم شهریور 1393ساعت 0:24  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر پنجشنبه 27 شهریور 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا کمی ابری در مناطق شمالی و مرکزی همراه با وزش باد
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393ساعت 0:23  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهارشنبه 26 شهریور 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط همراه با غبار محلی .جهت وزش باد متغیر غالبا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت کیلومتر در ساعت و فردا در سواحل شمالی و مرکزی استان جهت باد شمال غربی تا شمال با سرعت ۳۶-۱۲ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر و فردا در سواحل شمالی و مرکزی استان ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393ساعت 20:23  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر سه شنبه 25 شهریور 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393ساعت 0:15  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر دوشنبه 24 شهریور 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط همراه با غبار محلی و فردا همراه با افزایش ابر و افزایش موقت ناپایداری جوی پیش بینی می شود. جهت وزش باد متغیر غالبا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت کیلومتر در ساعت و فردا جهت باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و به صورت لحظه ای تا ۴۲ کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ گاهی تا ۹۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393ساعت 14:55  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر شنبه 22 شهریور 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در بعدازظهر همراه با وزش باد

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور 1393ساعت 0:51  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر جمعه 21 شهریور 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری  همراه با غبار محلی و در بعداز ظهر گاهی وزش باد. جهت وزش باد  شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا  ۴۰ تا ۱۰۰سانتیمتر .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم شهریور 1393ساعت 10:48  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهارشنبه 19 شهریور 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعد از ظهر همراه با وزش باد و گاهی گرد و خاک.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393ساعت 0:22  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر سه شنبه 18 شهریور 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و گاهی گرد و خاک جهت وزش باد در قسمتهای شمالی استان شمالی تا شمال غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و و در قسمتهای جنوبی ، جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و رکزی استان ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی استان ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم شهریور 1393ساعت 13:22  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر یکشنبه 16 شهریور 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی جهت وزش باد غالبا شمال تا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۴ کیلومتر در ساعت و در جنوب استان جنوب شرقی- جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر گاهی تا ۹۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم شهریور 1393ساعت 14:18  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر شنبه 15 شهریور 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری و در ساعات بعد از ظهر در برخی مناطق شمالی گاهی وزش باد و گرد خاک و افزایش ابر جهت وزش باد غالبا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر.

 

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم شهریور 1393ساعت 12:38  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر جمعه 14 شهریور 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و در بعد از ظهر رشد ابر و افزایش موقت ناپایداری های جوی ، از بامداد فردا در قسمتهای شمالی استان گاهی وزش باد.

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم شهریور 1393ساعت 0:57  توسط ا  | 

مطالب قدیمی‌تر