هواشناسی،آب وهواي بندربوشهر

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر پنجشنبه 6 شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و غبار محلی و در برخی نقاط مرتفع افزایش ابر و وزش باد و احتمال رعد و برق و بارش خفیف

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم شهریور 1393ساعت 0:28  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهارشنبه 5 شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی و غبار محلی
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم شهریور 1393ساعت 8:28  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر سه شنبه 4 شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی ومه صبحگاهی از اواخر وقت در برخی نقاط مرتفع استان همراه با افزایش ابر و افزایش باد و احتمال بارش خفیف و رعد و برق جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در بعضی ساعات تا ۳۸ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم شهریور 1393ساعت 0:27  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر دوشنبه 3 شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی ومه صبحگاهی از اواخر وقت در برخی نقاط مرتفع استان همراه با افزایش اابر و افزایش باد و احتمال بارش خفیف و رعد و برق جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در بعضی ساعات تا ۳۶ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم شهریور 1393ساعت 14:27  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر یکشنبه دوم شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی و غبار محلی و در برخی نقاط مرتفع افزایش ابر و وزش باد و احتمال رعد و برق و بارش خفیف

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 0:57  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر شنبه اول شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:آسمان آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی ومه صبحگاهی از اواخر وقت در برخی نقاط مرتفع استان همراه با افزایش اابر و افزایش باد و احتمال بارش خفیف و رعد و برق جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و در بعضی ساعات تا ۳۶ کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر گاهی تا ۹۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  شنبه یکم شهریور 1393ساعت 11:55  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر جمعه 31 مردادماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی و غبار محلی و در برخی نقاط شمالی استان گاهی وزش باد

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم مرداد 1393ساعت 0:2  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر پنجشنبه 30 مردادماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:  آسمان آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و از اواخر امشب در برخی نقاط شمالی استان همراه با افزایش باد و در برخی نقاط مرتفع  افزایش ابر و احتمال رعد و برق جهت وزش باد شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و از اواخر وقت امشب در شمال استان ۳۶-۱۰ و به طور لحظه ای تا ۴۴ ارتفاع موج دریا  ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر  و فردا در سواحل شمالی استان ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مرداد 1393ساعت 14:1  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهار شنبه 29 مردادماه 93

  هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393ساعت 0:8  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر سه شنبه 28 مردادماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه رقیق صبحگاهی جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و به صورت لحظه ای تا ۳۴ کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ و در سواحل جنوبی استان گاهی تا ۹۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393ساعت 8:40  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر دوشنبه 27 مردادماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان آسمان کمی تا قسمتی ابری در برخی ساعات وزش باد و در برخی مناطق مرتفع استان احتمال افزایش ابر و رگبار پراکنده و رعد و برق جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و به صورت لحظه ای تا ۴۴ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ و در سواحل جنوبی استان گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393ساعت 8:11  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر یکشنبه 26 مردادماه 93

  هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی و در برخی نقاط مرتفع استان احتمال رگبار پراکنده باران به همراه رعد و برق و وزش باد. جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و در هنگام رعد و برق به صورت لحظه ای تا ۴۴ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ گاهی تا ۹۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393ساعت 7:58  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر شنبه 25 مردادماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی و در برخی نقاط احتمال رگبار پراکنده باران.جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مرداد 1393ساعت 0:36  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر جمعه 24 مردادماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی جهت وزش باد شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۲ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا  ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم مرداد 1393ساعت 12:35  توسط ا  | 

مطالب قدیمی‌تر